Adminstracinis pastatas Taikos pr. Kaune [2013]

Bendrasis plotas - 393,3 m2
Užstatymo plotas - 234 m2