Pašilaiciu bažnyčios Vilniuje konkursas [2007]

Kaip pagrindinė bažnyčios idėja pasirenkama Evangelijos tema – žmonių žvejonė. Viskas prasideda nuo mažų, paprastų dalykų, čia viso tikėjimo pradžia yra Švenčiausioji Trejybė, kurią atvaizduoja trys šaltiniai – fontanai. Iš šio šaltinio iškyla kryžius-bokštas, simbolizuojantis patį Jėzų Kristų, jo mokymą – Gerąją Naujieną. Sekant Evangelijos mintimi nuo kryžius-bokšto krenta tinklas, gaudantis ne žuvis o žmones. Keturi tinklo lynai atsiremia į žemę, įsišaknija – tai simbolizuoja keturis evangelistus, perpasakojančius Jėzaus mokymą amžių eigoje. Kiti dvylika tinklo lynų nuo kryžiaus-bokšto krenta ant bažnyčios – tai tarsi tinkle pagauta žuvis. Šie dvylika tinklo lynų reiškia dvylika apaštalų, skelbiančių Jėzaus Kristaus mokymą. Bažnyčia turi aiškiai įskaitomą žuvies formą, o žuvis tai pirmasis krikščionybės simbolis. Žuvies akrostichas IXΘYC (ichtis) verčiant iš graikų kalbos reiškia: "Jėzus Kristus Dievo Gelbėtojo Sūnus" „Žuvis tinkle“ turi labai gilią prasmę – nusako visos Bažnyčios misiją – skelbti Gerąją Naujieną visiems žmonėms.
Kristaus mokymui skleisti pasitarnauja ne vien 12 apaštalų, šiam tikslui jis siunčia 72 mokinius į visas tuo metu žinomas 72 tautas. Skaičius 72 yra simbolinis, atspindintis to laikmečio geografinę pasaulio sampratą, o teologine prasme išreiškia misijos visuotinumą. Šiai Kristaus mokymo sklaidos idėjai išreikšti sklype sodinami 72 medžiai.