Nemuno salos Kaune urbanistinės idėjos konkursas [2009]

Idėja "MIESTAS MIESTE" ir jos pagrindimas

Visa koncepcija ir urbanistiniai-architektūriniai sprendiniai prasideda nuo paprasto klausimo – kuo miestas nori būti?
Galimi atsakymai nuspėjami: pirmasis - „gerai kaip yra“, antras – „gal gali būti geriau, bet...“ ir trečias – „noriu tobulėti“
Taigi turime du paprastus kelius, o trečias metą iššūkį – Kaunas gali turėti kažką išskirtinio – būti kultūros, meno, mokslo centras, sukuriantis išskirtines sąlygas tobulėti. Kaunas ir dabar turi puikias sąlygas – palanki geografinė padėtis, išskirtinė gamtinė ir urbanistinė aplinka. Miestui reikia išnaudoti esamas galimybes ir sukurti naują identitetą.
Nemuno sala yra puiki erdvė miesto ambicijų įgyvendinimui – čia galima pradėti keisti miesto veidą.
Pasirenkama „miesto mieste“ arba „žalio miesto“ koncepcija – kuriamas multifunkcinis miesto centro tęsinys pasižymintis didele visuomeninių, kultūrinių, mokslo erdvių koncentracija.
Miesto ryšys su visuomene (socialiniu kontekstu) yra abipusis ir daugiaprasmis, jį trumpai apibūdinti galima taip – tiek aplinka formuoja mus, tiek mes formuojame aplinką.
Kodėl būtent miesto centre ?
Pagrindiniai privalumai yra šie:
• Patrauklus socialinis, kultūrinis, urbanistinis-architektūrinis kontekstas
• Ribotos išcentrinės plėtros galimybės (užmiesčių problema)
• Bendras urbanizacijos lygio didėjamas ir miestų plėtros į centrą tendencijos
• Funkcionalumo didinimas, maksimalaus panaudojimo galimybės
• Palanki ekonominė terpė
• Geras susiekimas

Urbanistiniai-architektūriniai sprendiniai

Urbanistinės-architektūrinės koncepcijos pradžia yra vanduo – gyvybės šaltinis. Iš upės išauga milžiniškos nendrės – aukštuminiai pastatai, juos jungia tarsi natūralus reljefas banguojantis „žaliasis kiautas“, čia įsikuria universitetai, kitos mokslo įstaigos, konferencijų centrai, kultūros įstaigos (teatrai, muziejai). Esamą miesto centrą su projektuojama teritorija jungia „kultūros tiltai“ – pereinamoje erdvėje vyksta meno ekspozicijos, negyvybingoje krantinėje išmėtomi „meno kubai“ (dirbtuvės ir ekspozicijų pastatai). Šiauriniame Nemuno krante projektuojama gyvenamoji teritorija.
Susisiekiamas – tik ekologiškas transportas (dviračiai, pėstieji, visuomeninis ir aptarnaujantis transportas), taip pat atgaivinamas vandens transportas, projektuojamas uostas.